Zesde Zintuig®
Buitenzintuiglijke waarneming

Wicca en Vrijmetselarij

WiccaWicca vindt voor een groot deel zijn oorsprong in de Vrijmetselarij. Bij Wicca wordt je ingewijd in een coven ook wel een heksenkring.

genoemd waarbij het mogelijk is en de bedoeling is dat je zelf een coven gaat maken en mensen gaat inwijden. Sommige mensen geloven dat je jezelf kunt inwijden als heks maar daar wordt over het algemeen toch nog cynisch naar gekeken. Bij de Wicca is het pentagram een symbool die een voorname plaats in neemt niet te verwarren met het duivelssymbool. Wicca heeft niets van doen met demonisme. Binnen de wicca zijn een aantal grondgedachten naast dat er gewerkt wordt met rituelen, kruiden en bepaalde handelingen. Namelijk, doe wat je wil maar schaad een ander niet, dat wat je uitzend ontvang je terug en kijk uit met wat je wenst. Het kan uitkomen. Dit noemen ze in de Wicca, de wet van drie.

Stereotype gedachten over heksen zijn dat zij personen met betoverende krachten door spreuken zijn die in contact staan met de bovennatuurlijke wereld met als doen een ander kwaad te berokkenen en heel soms te genezen. Wie kent er geen film of tekenfilm waarin de boosaardige heks een rol speelt? Ook in sprookjes komt dit voor. Heksen worden vaak in verband gebracht met magie en daarom is het in de geschiedenis vaak gebeurd dat heksen vervolgd, gemarteld en of vermoord werden. Er was zelfs een wet die bezweringen en spreuken stelden als een misdaad, de twaalftafelenwet. Vooral in de Middeleeuwen werd hekserij in verband gebracht met magie en de duivel voornamelijk door de kerk.

Vrijmetselaars zijn mensen die in spirituele zin aan zichzelf bouwen met als doel een betere wereld te creëren. Om hier op zinvolle wijze aan bij te kunnen dragen moet je van alle markten thuis zijn. Onderwerpen als wetenschap en filosofie kunnen zomaar aan de orde zijn. Een vrijmetselaar kent gradaties. Er zijn verschillende rangen en standen binnen de vrijmetselaars. Zij komen samen in een zogeheten loge. De boeken van Dan Brown gaan veel over vrijmetselaars. Vrijmetselaars werken aan eenheid, aan broederschap en aan politieke en maatschappelijke verbeteringen. Ondanks dat er vreemd gekeken wordt tegen heksen door het beeld dat er door de geschiedenis is gecreëerd gaat het om mensen als zogeheten kruidenvrouwtjes die in eenheid leven met de natuur en er een spirituele levenshouding op na houden. Zij leven in cycli en hebben een duidelijke verbinding met het paranormale. Zij zijn in staat om in contact te treden met de bovennatuurlijke wereld en die zelfs in de fysieke wereld te beïnvloeden.
Magiërs doen dat ook. Soms zijn mensen er bang voor. Over het algemeen zijn er veel mensen die in verbinding leven met de natuur, in eenheid en ook bestaan er een behoorlijk aantal vrijmetselaars. Hun intenties zijn liefdevol en gaan over het creëren van liefdevolle omstandigheden door gebruik te maken van het spirituele. Dat is een liefdevolle intentie. Op onze lijn werken dan ook mensen die zich inzetten voor dergelijke intenties.

Lichtwerkers en het bovennatuurlijke (wijsheid, liefde en kennis in relatie met de bron) en hun kracht. Zij hebben een innerlijke drijfveer om te werken aan de transformatie van de aarde en van de mensheid daarbij. Lichtwerkers zijn mannen en vrouwen die meewerken aan de voorbereiding van de aarde en de mensen naar de hogere dimensies. Hoe herken je een lichtwerker? Lichtwerkers verkeren vaak in hogere dimensies en zijn al vergevorderd in hun spirituele proces. Zij handelen zelden tot nooit in dienst van het ego. Soms wordt er door mediums of helderzienden gesuggereerd dat het ego overwonnen dient te worden maar dat is niet waar. Men dient zich bewust te zijn van het ego en te weten wanneer het ego opspeelt.
Lichtwerkers werken dan ook vanuit het eenheidsgevoel en beleving en niet vanuit de dualiteit. Alles is liefde. Lichtwerkers hebben vaak een hoog bewustzijn en daarmee ook meestal zeker een maar vaak meer en gecombineerde gaven van paranormaliteit en spiritualiteit. Lichtwerkers zijn vaan zachtaardig, vriendelijk en hebben een meelevende houding vol compassie. Zij kunnen meestal zien waar de ander staat in zijn proces en zijn in staat de ander te begeleiden enkel door hun licht hoog te houden. Zelden zullen zij meegaan en afdalen naar de plek waar de ander is. Zij bereiken de ander door hen handvaten te geven en door energetisch te zien waar de ander zich bevindt. Lichtwerkers hebben vaak een of meer gaven en een verbinding met de Bron zodat zij vaak in de bovennatuurlijke wereld kunnen kijken en er contact mee maken. Het bovennatuurlijke zijn bijvoorbeeld engelen gidsen en overledenen die entiteiten genoemd worden. Zo kan een lichtwerker helderziend, heldervoelend en wetend maar ook helderhorend en ruikend zijn en veelal een combinatie ervan.

Lichtwerkers hebben vaak dienstverlenende beroepen meestal in de zorg en zijn dan ook erg zorgzaam. Licht en donker. Het donker klinkt heel eng maar het donker is enkel alles wat nog niet verlicht is. Hoe hoger het Licht van een lichtwerker is, dat wil zeggen, hoe meer een Lichtwerker zich ontwikkeld heeft, hoe verder in het universum zijn of haar licht ook zichtbaar is. Dat betekent dat het ook zichtbaar is voor donkere krachten. Donkere krachten willen niets liever dan het licht absorberen want daarvan groeit het donker weer.
Toch zal dat niet lukken. Het Licht zal overwinnen. Mensen dienen vertrouwen te blijven houden in de liefde. Soms hebben mensen, zelfs Lichtwerkers nog herinneringen aan het verlaten van Thuis en dat kan een gevoel van heimwee opleveren. Dit kan blokkades en problematiek met zich meebrengen. Zo kun je op velerlei wijzen te maken krijgen met strubbelingen terwijl je onderweg bent naar je eigen hoogste Licht en dan is het fijn om er met iemand over te kunnen spreken die precies weet wat je bedoeld.

Door het gebruik maken van reiki kunnen blokkades weg gehaald worden en kan genezing plaats vinden of het continueren van het groeiproces. Bij reiki wordt gewerkt met energie en met het lichaam als geheeld. Lichaam psychen en sociaal wordt de mens als geheel gezien. Men werkt bij een life consult met de handen. Reiki is ook mogelijk op afstand. Hoe werkt reiki op afstand. Bijvoorbeeld door het bellen naar een reikimaster kan een overdracht van energie plaatsvinden. De reikimaster weet precies wat te doen en wat goed is afgepast op de individuele vraag en behoefte van een beller. Hier speelt intentie en focus maar ook een openhouding een heel belangrijke rol. De reikmaster kan je vragen om je ogen te sluiten en je af te stemmen, door de gedachte aan de reikimaster. Vervolgens zal de overdracht plaatsvinden. Vooral voor gevoelige mensen kan dit even effectief zijn als een consult aan huis. Noch reiki noch andere alternatieve geneeswijzen zijn wetenschappelijk niet bewezen maar daarom niet minder effectief.

Wie kent niet de films waar reikimasters hun geest beheersen en tot buitengewone dingen in staat zijn. Ook bepaalde kennis kan worden overgedragen via de symbolen van de Reiki. Een reikimaster die de overdracht uitvoert weet precies welke symbolen waartoe te gebruiken en kent ook de regels van het universum waaraan een reikimaster zich te houden heeft.
Gidsen en beschermengelen. Vindt je het een beetje eng om je open te stellen voor iemand die je nog nooit gezien hebt dan begrijpen wij dat volkomen. Wij zullen er alles aan doen om je op je gemak te stellen. Mocht dat niet voldoende blijken dan kun je zelf altijd je eigen gidsen en beschermengelen aanroepen om je te beschermen tijdens een sessie/overdracht. Je engelen en je gidsen zijn er om je te beschermen en zullen dan ook ingrijpen op het moment dat er iets gebeurd dat niet goed zou zijn voor je. Maar ook dat zal een reikimaster meestal zelf ook al doen de gidsen en engelen aanroepen voor een sessie begint. Soms kun je hun aanwezigheid duidelijk voelen. Een windvlaag een koude luchtstroom of een kriebelend gevoel op je hoofd kunnen de aanwezigheid van gidsen en of engelen kenbaar maken.

Een overdracht van informatie die je groei en of herstel bevorderd noemen we inwijding. Bij een life coach reikimaster kan het gebeuren dat je een bepaalde graad hebt bereikt en dat je het zelf mag doorgeven. Dan zal je worden uitgelegd wat je dient te weten en te doen maar ook wat je vooral niet moet gaan doen.
Voor alle vragen omtrent reiki, heling en of blokkades in je lichaam geest en of sociale lichaam en leven kun je onze reikimasters vragen om hulp en begeleiding. Zij staan voor je klaar om je met woord en daad bij te staan en helpen je graag verder. Alles zoals hen zelf geleerd is. Het doel is het bevorderen van je welzijn. De reikimasters van mediums en paragnosten zijn er ook voor jou!

Paragnost Marco
Boxnummer: 000199
Paragnost Marco
 
offline
€ 1.00 min
offline
€ 1.00 min
Ik ben een helder wetend en voelend paragnost medium. Na een paar korte vragen krijg ik inzicht in je situatie.     
Merel
Boxnummer: 000291
Merel
  
offline
€ 1.00 min
offline
€ 1.00 min
Welkom mooie ziel, help je graag bij al je levensvragen met mijn spirituele gaven. Helderziend-wetend en voelend. Leg als je wilt de Lenormandkaarten. Pendelen en kan je een toekomstprognose geven.
Angel Mary
Boxnummer: 000220
Angel Mary
 
offline
€ 1.00 min
offline
€ 1.00 min
Bob
Boxnummer: 000238
Bob
   
offline
€ 1.00 min
offline
€ 1.00 min
Spiritueel bewustzijnscoach, paragnost en inspirator
Cher
Boxnummer: 000286
Cher
  
offline
€ 1.00 min
offline
€ 1.00 min
Ervaren helderziende. Ik voel personen en situaties aan en ik kan zien wat iemand denkt en voelt. Ik leg daarnaast ook Lenormand kaarten.
Relationship Expert
Boxnummer: 000242
Relationship Expert
 
offline
€ 1.00 min
offline
€ 1.00 min
I enjoy reading about love, relationships, soul mates, living partners, cheating and affairs. I will help you with my spiritual and psychic abilities to guide and be in the divine kingdom to help you find the way your current life situations, obstacles, and challenges.
Mandy
Boxnummer: 000218
Mandy
  
offline
€ 1.00 min
offline
€ 1.00 min
Hallo, Mandy hier. Ik heb al van jongs af aan contact met het spirituele. Hier heb ik lang niks mee gedaan. Nadat ik zelf reiki kreeg. Daarna ben ik me open gaan stellen en er mee aan de slag gegaan. Ik heb me verdiept in kaart leggen en pendelen. Mensen aanvoelen kan ik erg goed. En dieren ook. Ik hoop dat ik jullie een beetje inzicht kan en mag geven. Tot snel, Liefs, Indy
Medium Angie
Boxnummer: 000178
Medium Angie
 
offline
€ 1.00 min
offline
€ 1.00 min
Angie: Heldervoelend, wetend en ziend topmedium en kaartlegster. Specialisatie alle vragen over de liefde, tweelingzielen en hoe meer geld te creëren. Indien gewenst blokkade healing voor liefde en geld op afstand mogelijk.
Medium Florance
Boxnummer: 000228
Medium Florance
 
offline
€ 1.00 min
offline
€ 1.00 min
Hallo ik ben Medium Florance, Wat super fijn om je hier te mogen begroeten. Als paragnost (helderziend- en heldervoelend medium) doe ik ook winti gebeden en toekomstvoorspellingen voor je. Ik ben zeer accuraat en specifiek op het vlak van liefdes- en sociale relaties, werk, studie, gezondheid en alle overige kwesties die jouw huidige en toekomstige leven bepalen. Naast wat ik rechtstreeks doorkrijg (onder meer in beelden), maak Ik ook gebruik van kaarten ter ondersteuning van mijn buitenzintuiglijke waarnemingen, waardoor ik een samenhangender beeld krijg van de vraag en het antwoord. Maar ik ben ook gewoon een hele goede en vooral gezellige gesprekspartner! Ik heb zelf ook het een en ander meegemaakt en kan gewoon heel goed luisteren, maar vooral horen. Tot snel aan de chat of bel;) Groetjes, Florance
Victoria
Boxnummer: 000361
Victoria
 
offline
€ 1.00 min
offline
€ 1.00 min
Ik ben proffesioneel in het invoelen op het gebied van liefde, werk, toekomst en financieel. Wilt u weten als het goed komt tussen u en uw geliefde? Veranderingen, angst en dromen? Dan kan ik je helpen met jouw situatie.
Amrita
Boxnummer: 000340
Amrita
 
offline
€ 1.00 min
offline
€ 1.00 min
Linda
Boxnummer: 000306
Linda
 
offline
€ 1.00 min
offline
€ 1.00 min
 Ik begeleid jou graag met al je vragen op jouw levenspad. Zit jij met vragen over, liefde, werk, narcisme, verslaving of heb jij behoefte aan een luisterend oor? Ben jij op zoek naar meer positieve motivatie?  Dan ben jij bij mij op de juiste plek. Ik stem af op jouw energie. Daarnaast gebruik ik Engelen kaarten, hierdoor krijg ik meer boodschappen door die ik met jou zal bespreken.
Clarisa
Boxnummer: 000193
Clarisa
 
offline
€ 1.00 min
offline
€ 1.00 min
Ik zie wat jij niet kan zien en wat jij nodig hebt aan antwoorden, die je nu zoekt. Bel me en ik geef je de meest zuivere antwoorden. Toekomstgericht op elk gebied waar jij met jezelf mee in de knoei zit.
Ben Ben
Boxnummer: 000227
Ben Ben
 
offline
€ 1.00 min
offline
€ 1.00 min
Liefdes en carriere coach inclusief tijdslijnen
Cassandra
Boxnummer: 000172
Cassandra
   
offline
€ 1.00 min
offline
€ 1.00 min
Ik ben helderziende, heldervoelend, kaartlegster, relatie problemen, fotoreading, pendel. Zwarte magie verbreken.
Casandra
Boxnummer: 000192
Casandra
 
offline
€ 1.00 min
offline
€ 1.00 min
Met behulp van mijn gidsen en de kaarten help ik jou graag op je zoektocht naar inzichten.
Test Box
Boxnummer: 000203
Test Box
 
offline
€ 1.00 min
offline
€ 1.00 min
Marshmallow soufflé chupa chups bear claw danish wafer. Pudding cake cupcake croissant cheesecake donut dragée. Cake brownie pudding dragée apple pie. Candy chocolate tiramisu cupcake danish bear claw. Chocolate jujubes brownie muffin pastry cake chupa chups. Marzipan sugar plum sesame snaps pudding powder marshmallow. Macaroon powder caramels powder cake chupa chups brownie candy sesame snaps. Tootsie roll chocolate cake fruitcake jelly beans marshmallow croissant topping sesame snaps jelly beans. Chocolate chocolate cake chupa chups gingerbread cake gummies croissant toffee. Dessert cake macaroon sugar plum jujubes. Liquorice jelly beans gummies icing shortbread cake pie sweet roll. Topping sugar plum dessert lemon drops jelly beans muffin lemon drops dessert jelly-o.
Valentino
Boxnummer: 000329
Valentino
  
offline
€ 1.00 min
offline
€ 1.00 min
Heldervoelend, Pranic Healer, Crystal Healer, Psychotherapie, Coach, Spiritual Response Therapie (SRT), Pendelaar, Tarotist, Lenormand, Vedische Astrologie.
Lou
Boxnummer: 000247
Lou
  
offline
€ 1.00 min
offline
€ 1.00 min
Heb een spirituele gave en heb veel ervaring sinds mijn jeugd.
Willem
Boxnummer: 000207
Willem
 
offline
€ 1.00 min
offline
€ 1.00 min
Ingrid
Boxnummer: 000277
Ingrid
  
offline
€ 1.00 min
offline
€ 1.00 min
Medium Ingrid
Delayha Nyari
Boxnummer: 000241
Delayha Nyari
  
offline
€ 1.00 min
offline
€ 1.00 min
Jo An
Boxnummer: 000176
Jo An
 
offline
€ 1.00 min
offline
€ 1.00 min
Sterk intuïtief empathisch aangelegd, heldervoelend, zien en horen. Zuiver en oprecht help ik met vragen over de liefde hier en nu!
Truthful Insights
Boxnummer: 000244
Truthful Insights
 
offline
€ 1.00 min
offline
€ 1.00 min
looking for real love reading? Or are you facing problems in your relationship or have doubts about your partner? Are you looking for very senior and beneficial advice & reading from an experienced person?
Medium Layla (2)
Boxnummer: 000182
Medium Layla (2)
    
offline
€ 1.00 min
offline
€ 1.00 min
Helderwetend en voelend medium en kaartlegster ik ben al 40 jaar passioneel bezig met de Tarot en alle andere onderwerpen die tot het paranormale behoren ;contact met overledenen krijg ik eerder spontaan ik kan niet garanderen dat het altijd kan. Op gebied van soulmate connecties kan ik u veel vertellen en ik kan u helpen uw geluk te vinden in een soms chaotisch bestaan U krijgt veel advies en inzichten vanuit de akasha kroniek of het collectieve onderbewuste , live via de webcam chat is ook  mogelijk.Ik  doe dit werk zo duidelijk en concreet mogelijk  ,ik zeg alles wat ik zie en uw eigen vrij wil en actie is natuurlijk ook nog belangrijk ..of die dingen gaan gebeuren of niet als men enkel afwacht dan kan alles langer duren ,daarom is het advies zo belangrijk die u erbij krijgt ,als je verandering wilt dan moet je soms zelf veranderen en uw keuzes aanpassen .Vooral hoe we denken is zeer belangrijk ,onze gedachten hebben krachten! Positief blijven is de boodschap en blijf in u zelf geloven! Universele liefde en licht wens ik u toe ,tot op de chat?
Baya
Boxnummer: 000322
Baya
  
offline
€ 1.00 min
offline
€ 1.00 min
Al vele jaren een topper op de bellijn. Helderziende waarnemingen, duidingen en toekomstvoorspellingen. Astrologische prognoses. Lenormandkaarten lezen tot in detail
Christel
Boxnummer: 000150
Christel
  
offline
€ 1.00 min
offline
€ 1.00 min
Heldervoelend en helderziend medium en relatiecoach.                          Ik help jou met antwoorden en inzichten geven op je vragen, zodat je weer vol vertrouwen verder kunt! Relaties, liefde, persoonlijke ontwikkeling, werk ....    
Natasja
Boxnummer: 000251
Natasja
 
offline
€ 1.00 min
offline
€ 1.00 min
coach, heldervoelend en helderwetend. tarot/orakelkaart legster en Pendelaar.
Medium Arlette
Boxnummer: 000161
Medium Arlette
 
offline
€ 1.00 min
offline
€ 1.00 min
Spiritueel Coach, Heldervoelend, HSP Coach, met jarenlange ervaring. Door goed te luisteren, goed af te stemmen en in te voelen, geef ik je graag duidelijkheid en inzicht op al je levensvragen. 
 Hope
Boxnummer: 000471
Hope
 
offline
€ 1.00 min
offline
€ 1.00 min
Welkom mijn naam is Hope Ik ben een krachtig, spiritueel, heldervoelend en ziend medium die werkt met de leormandkaarten indien gewenst. Gespecialiseerd op liefde/relatie, werk, tweelingzielen connectie en het  weghalen van blokkades.
Spiritueel coach Sky
Boxnummer: 000181
Spiritueel coach Sky
 
offline
€ 1.00 min
offline
€ 1.00 min
Ik ben gespecialiseerd: Narcistische relaties, Zielsconnecties, Transformatieprocessen, Persoonlijke blokkades, Kaartleggen, Pendelen
Manuela
Boxnummer: 000530
Manuela
  
offline
€ 1.00 min
offline
€ 1.00 min
Ik ben Manuela al 20 jaar werkzaam als paragnost en medium.
Quin
Boxnummer: 000321
Quin
  
offline
€ 1.00 min
offline
€ 1.00 min
Al vele jaren help ik mensen verder in het nemen van hindernissen die zich voordoen op hun levensweg. Buiten mijn gaven gebruik ik als belangrijkste tool de Lenormandkaarten
Yvonne
Boxnummer: 000292
Yvonne
  
offline
€ 1.00 min
offline
€ 1.00 min
Spiritueel coach, gespecialiseerd in alle vragen over liefde en relaties, stress, kids. Persoonlijke groei - begeleiden bij transformatie. Bewustwording. Jou in je kracht zetten, terug naar je prachtige zelf. Leven vanuit je eigen bron.
Medium Yvonne
Boxnummer: 000173
Medium Yvonne
 
offline
€ 1.00 min
offline
€ 1.00 min
Helderziende wetend en voelend, contact met engelen, en ik geef je boodschappen die je in de toekomst verder helpen.
Super Psychic
Boxnummer: 000243
Super Psychic
 
offline
€ 1.00 min
offline
€ 1.00 min
Love Guidance,Psychic Medium & Healing, Dating.. Deception, Marriage Special over POi. Career Rewind your Love Break Up  Love Relationship  Finance  Spiritual Readings  Soulmate  Cheating  Predictions.
Henk Jan
Boxnummer: 000302
Henk Jan
   
offline
€ 1.00 min
offline
€ 1.00 min
Jarenlange ervaring als spiritueel coach & Medium. Verhelderende consulten, inspirerend en altijd met de liefdevolle insteek om het beste resultaat voor jou te behalen.
Paragnost en Healer Kim
Boxnummer: 000248
Paragnost en Healer Kim
  
offline
€ 1.00 min
offline
€ 1.00 min
*Intuïtief Tarot Card Reader* World News Updates (shift/5D/ascentie)/Liefde, Werk, Levensdoel, Toekomst.
Angel
Boxnummer: 000140
Angel
 
offline
€ 1.00 min
offline
€ 1.00 min
Heldervoelend medium. waarzegerskaarten, liefde, relatie, relatiebegeleiding, kinderen, werk en coaching,Surinaamse zigeunerkaarten ook te koop bij www.mediumplein.nl
Angelique
Boxnummer: 000303
Angelique
  
offline
€ 1.00 min
offline
€ 1.00 min
Ben geboren medium-paragnost, helderziend ,weten , voelend.. contact met overledenen.. maar ook leg ik graag de kaarten voor u.