Hoor wat onzichtbaar is voor jou
Hoor wat onzichtbaar is voor jou
Hoor wat onzichtbaar is voor jou

Astrologie is de leer

Astrologie is de leer

Astrologie is de leerAstrologie is de leer waarbij men gelooft dat het lot van mensen wordt beïnvloedt of gekend kan worden door de stand van de hemellichamen. Het gaat hierbij om een samenhang tussen zon, maan en planeten. Onder welke planeet of gesternte je geboren bent zegt veel over hoe je leven van tijd tot tijd zal verlopen volgens deze theorie. Alles is te berekenen wanneer je deze theorie gebruikt. De geboorte van Jezus in de Bijbel bijvoorbeeld werd berekend aan de hand van de stand van de sterren.

Astrologen zijn mensen die van de astrologie een studie gemaakt hebben. Zij zijn in staat om aan de hand van de sterren te zien wat er in het verleden, heden en of toekomst voor een persoon specifiek zal plaatsvinden. Dit heeft te maken met de aanwezigheid van de persoon op een bepaalde tijd en plaats aan de hand van de stand van de planeten, zon en maan. Een goed astrologe kan deze berekeningen vrij nauwgezet uitvoeren. Zo kunnen zij een geboortehoroscoop maar ook een jaar horoscoop voor je maken. Maar ook wanneer er op dit moment gebeurtenissen zijn die je niet begrijpt en waarvan je het verloop graag zou willen weten kun je gebruik maken van de professionele diensten van een astroloog.

Sterrenbeelden zijn het teken van de tekenriem waarin de zon staat op het geboorte moment. Als je de lijnen van de sterren zoals ze aan de hemel staan zou doortrekken lijken zij op deze figuren. In onze westerse wereld zijn er 12 sterrenbeelden te weten: Ram, weegschaal, stier, schorpioen, tweeling, boogschutter, kreeft, steenbok, waterman, leeuw, maagd, vissen,
Het antecedent is de plek waar de zon die dag aan de horizon verschijnt. Naast sterrenbeelden maakt een astroloog gebruik van een antecedent. Iemands lichamelijke verschijning of iemands persoonlijke kijk op het leven wordt bepaald door het antecedent. Er zijn 12 antecedenten: Vissen, waterman, steenbok, boogschutter, schorpioen, weegschaal , maagd, leeuw, kreeft, tweeling, stier en ram.

Een astroloog kan wanneer je niet weet wat je antecedent is, je antecedent bepalen. Een astroloog kan je een toekomstvoorspelling geven aan de hand van de sterren maar ook kan hij of zij je vertellen hoe bepaalde zaken zich zullen ontwikkelen. Een astroloog kan vele soorten horoscopen voor je maken.
Zo is het ook leuk om bijvoorbeeld eens een jaar of een maandhoroscoop cadeau te geven. Dit kan ook door het geven van een cadeaukaart voor een consult op onze lijn. Belminuten kun je namelijk ook prepaid kopen en op die manier kan een vriend of vriendin heel goed een van onze fantastische astrologen bellen voor een voorspelling of consult. Onze astrologen werken nauwgezet en kwijten zich zorgvuldig van hun taak. Weet u uw sterrenbeeld niet? Geen probleem, ook dat kunnen onze astrologen u vertellen.
Welkom bij onze astrologen

Chakra’s zijn centra van levensenergie lopend van onder je voeten naar boven je kruin. In het lichaam zijn 7 chakra’s aanwezig. Het woord chakra betekent wiel. Elke chakra heeft een specifieke werking op een specifiek organengebied. Het neemt de energie op uit de omgeving in de banen van de chakra’s in het lichaam. Van boven naar beneden: Het kruinchakra: Via deze chakra heb je contact met de kosmos en de waarheden daarbinnen die worden toegezonden zoals goed voor jou afgepast op de manier waarop je dit verdragen kunt. Verzorgt de energietoevoer voor hersenen en schedel. Het derde oogchakra: Het innerlijk oog dat zich tussen beide fysieke ogen bevindt. Dit is het chakra van het inzicht. Hiermee kijk je naar binnen. Keelchakra: Het chakra voor het spreken van hetgeen er in je omgaat. Ook voor de uiting van creativiteit. Bijbehorende organen, bovenste luchtwegen, keel, schildklier, kaak en stembanden. Hartchakra: Centrum van je gevoel en ongeconditioneerde, zuivere, onvoorwaardelijke liefde. Een goede werking van je hartchakra zorgt ervoor dat je in staat bent relaties aan te gaan. Het hartchakra beheerst bloedcirculatie en omloop, hart, middenrif, je longen en bij vrouwen de borsten maar ook de ademhaling. Zonnevlechtchakra: Dit chakra zorgt voor het transport van levensenergie door het hele lichaam. Het verzorgt speciaal het gebied van buik, milt, maag, rug maar ook galblaas en lever. Het is de zetel voor het leren omgaan met macht en wilskracht. Het sacraal chakra: Dit chakra wordt ook wel het geslachtchakra genoemd. Het gaat over de mate waarin we voor onszelf en ons welzijn zorgen. Dit wiel ligt net boven het heiligbeen. Het wortelchakra: Dit chakra geeft ons een stevig fundament en zorgt dat we met beide benen op de grond staan. De exacte verbinding ligt onder aan de ruggengraat en wijst tussen de benen. Het is het chakra dat zorgt voor zelfacceptatie. Wanneer er een blokkade ligt op een of meer van de chakra’s kunnen er verstoringen optreden die elke specifieke klachten geven.
Heeft u last van lichamelijke klachten dan kan het zomaar zijn dat er een spirituele verstoring aan ten grondslag ligt en dat ze te verhelpen zijn door een spirituele behandeling. Toch is het altijd raadzaam om een arts te raadplegen. Spiritualiteit vervangt nooit de behandeling van het medische circuit. Wees zuinig op jezelf.
Er zijn bovendien nog meer chakra’s te noemen die gaan over de verbinding met de kosmos of al wat boven is en al wat beneden is. Wilt u meer weten, bel dan rustig eens met een van onze reikimasters, paragnosten of consulenten. Zij staan u graag te woord.

Een lucide droom is een droom waarbij degene die feitelijk slaapt zich bewust is van het feit dat hij of zij droomt. Luciditeit begint meestal als de dromer zich bewust is dat hetgeen hij of zij droomt niet echt gebeurd. Bij een hoge mate van luciditeit weet degene die droomt dat hij of zij veilig is of in het bed ligt en elk moment wakker kan worden. Hij of zij beseft zich dat er geen gevaar is. Lucide dromen zijn meestal kleurrijk en fantastisch. Al dan niet op een mooi oord en meestal met een hoog spanningsgehalte. Lucide dromen blijven de dromer meestal behoorlijk gedetailleerd bij. Beter nog dan de meeste nachtmerries.
Sommige mensen die wel eens lucide dromen hebben gehad ervaren hun dromen als een spirituele ervaring en hebben dan meestal een ervaring die zij geestverruimend noemen of veranderend. Het is vrijwel onmogelijk om alleen maar lucide dromen te hebben. Lucide dromen zijn moeilijk op te roepen. Ze lijken niet bewust te komen of op afroep hanteerbaar te zijn. Daarom is het misschien ook zo dat lucide dromen bij kinderen meer voorkomt dan bij volwassenen.
Lucide dromen zijn moeilijk te peilen en ook heel moeilijk uit te leggen. Men weet er nog steeds niet alles van hoe dit verschijnsel exact werkt. Wel is bekend dat het niet gevaarlijk is voor de geest. Men houdt er geen stoornissen van psychische aard aan over. Er zijn bepaalde technieken waardoor men in staat is lucide dromen op te roepen. Bijvoorbeeld door een beeld te visualiseren voor het slapengaan.
Lucide dromen kan je leren. Dit door zoveel mogelijk dromen op te schrijven. Droomsignalen en ze dan in je slaap proberen te herinneren. Waar sommige mensen beweren dat lucide dromen zeer gevaarlijk en verslavend zijn, zeggen anderen weer dat het regelrechte nonsens zijn omdat het gaat om een toestand waar je tot bewustzijn komt in je slaap. Toch is het natuurlijk wel een beïnvloeding die je aanpast aan je eigen werkelijkheid omdat het gaat over je onderbewuste.
Wij raden daarom aan om wanneer je hiermee bezig wilt gaan je te laten begeleiden door mensen die hier ervaren in zijn en die dus enige kennis hebben en weten wat zij doen. Mocht je je verhaal willen doen of behoefte hebben aan een luisterend oor dan staan wij voor je klaar. Voor al je vragen over lucide dromen en andere dromen!!

Magie is het manipuleren van de fysieke werkelijkheid door in contact te treden met het paranormale en het bovennatuurlijke. Het doel van magie is het geven van richting en het bieden van houvast in moeilijke of onzekere tijden. Een magiër kan verklaringen geven zodat hetgeen er gebeurd begrepen wordt en men weer door kan gaan met het leven. Eigenlijk kun je zeggen dat het op een bepaalde manier het verklaarbaar maken van onverklaarbare situaties of gebeurtenissen is. Voorbeelden van magie zijn voorspellingen, astrologie, tovenarij. Denk eens aan de film van Harry Potter. Maar ook hekserij en spiritisme. Alchemie en bezweringen horen er ook bij. Magie gaat uit van de kosmos die veranderingen teweeg kan brengen in de zichtbare, fysieke wereld. Magie werkt door het uitvoeren van een handeling door een magiër of door de kracht van de wil van de magiër maar ook doordat de magiër gelooft dat hij in het bovennatuurlijke rijk geestelijke wezens kan vertellen wat zij dienen te doen.
Veelal wordt magie aangeroepen ter bescherming en tot behoud in situaties waar herstel nodig is. In situaties van vernietiging en transformatie. Om zaken waar te nemen. We kennen onder andere magie die wordt aangeroepen om bijvoorbeeld een goede oogst te bewerkstelligen maar ook de magie die voorkomt dat iemand ziek wordt en ervoor zorgt dat een zieke herstelt. Een voorbeeld van deze witte magie is de medicijnman. Daarnaast is de magie die vernietigd. Die wordt aangeroepen om een ander kwaad te doen. Dit is de zogeheten zwarte magie. Magie functioneert soms ook als uitlaatklep. Vermaak of met betrekking tot de creativiteit.
Magie is een onderwerp waar je veel over kunt leren en lezen en omdat het universum aan verandering onderhevig is ben je nooit uitgeleerd. Magie is uiterst gevaarlijk als je niet weet wat je doet. Ook kun je zelf onder invloed raken van magie omdat een ander een bezwering over je heeft uitgesproken. Er zijn bepaalde methodes die in sommige culturen zeer bekend zijn en vaak gebruikt worden die grote schade kunnen aanrichten maar helaas vrij simpel uit te voeren zijn.
Wil je meer weten over magie of wil je weten welke magie onze paragnosten en helderzienden beheersen? Neem dan eens een kijkje op onze sites of bel eens met onze helderzienden. Het is niet eng. Het is alleen een zaak goed geïnformeerd te zijn. Iemand die weet waar hij of zij zich mee bezig houdt is vakkundig. Onze paragnosten en mediums staan u graag te woord.

Nieuwetijdskinderen zijn kinderen die heel gevoelig zijn. We noemen ze ook wel hoog gevoelig, afgekort HSP-ers. HSP is Engels en betekent High Sensitieve Person. Nieuwetijdskinderen nemen de onzichtbare wereld waar en hebben dan vaak ook meerdere paranormale gaven. Voor de kinderen die deze dingen niet waarnemen is het vaak raar en zij worden dan ook vaak buitengesloten of als anders bestempeld. Niet of zelden begrijpen. zelfs door hun eigen ouders hen niet. Dit kan veel angst en boosheid opleveren bij het kind dat het gevoel heeft niet begrepen te worden. Ook weet het kind niet altijd wat het precies ziet en ook dat kan erg angstig zijn. Het is belangrijk wanneer een kind HSP er is dat hij of zij een goede begeleiding krijgt maar ook dat de ouders van een dergelijk kind heel goed luisteren naar hetgeen het kind verteld. Neem uw kind serieus en zoek een betrouwbaar en accuraat therapeute.
Reiki en Bachbloesems maar ook hellingen kunnen het kind erg helpen. Ook om zelf te leren ermee om te gaan. Daarom is het ook goed om het kind te laten vertellen en om er de tijd voor te nemen het kind uit te leggen wat het meemaakt. Zodat het zich begrepen voelt. Het liefst iemand die het zelf ook heeft en heeft meegemaakt. Dus weet hoe het is en zich kan inleven en verplaatsen in de belevingswereld van het angstige kind.
Symptomen zijn meestal dromerig/concentratieproblemen. -Bedplassen. -Beeld denken en vaak zeer letterlijk nemen wat je zegt. Angst, boosheid en gevoelig zijn voor stemmingen van anderen mensen en invloeden uit de omgeving o.a lichamelijke problemen zoals astma en huidproblemen, dyslexie, ADHD soms hoogbegaafd en vaak zeer creatief, bijvoorbeeld muzikaal. Ze hebben paranormale ervaringen. Ze reageren erg intuïtief. Ze hebben een sterk rechtvaardigheidsgevoel. Ze voelen een sterke verbinding met de natuur. Denkbeeldige vriendjes spelletjes. Vaak zijn het engelen en gidsen. Ze tonen vaak een verschil tussen het ontwikkelen van taal en rekenen en andere motorische vaardigheden en sociale en interactieve vaardigheden.
Nieuwetijdskinderen komen vaak met een doel naar de aarde die te maken heeft met de bovennatuurlijke wereld. Meestal komen zij iets brengen waardoor de wereld weer leefbaarder wordt. Het zijn dan ook kinderen die in beelden denken en nog erg zuiver verbonden zijn met de Bron. Daarom ook is het zo belangrijk om deze kinderen serieus te nemen. Immers wanneer zij hun doel uit het oog verliezen of het niet meer weten hebben zij geen doel meer in het leven en verliezen zij hun motivatie en levensenergie. De gevolgen kunnen dan zeer dramatisch zijn.
Heb je een nieuwetijdskind bezoek dan een goede therapeut en lees erover. Ook kun je onze mediums en paragnosten raadplegen maar ook de reikimasters op onze lijn worden zeer aanbevolen. Zij zullen je meer kunnen vertellen en zullen je graag en van harte ter dienst staan.

Paragnosten zijn mensen met een gave. Een aantal mogelijkheden zijn, helderziendheid, heldervoelendheid, helderwetendheid en helderruiken. Een paragnost kan aan de hand van een vraag die iemand heeft en stelt een waarneming doen over de vraag. Bijvoorbeeld helderziendheid. Het helderziend medium stelt zich beschikbaar aan de vraagsteller om als een kanaal open te staan voor de antwoorden uit de bovennatuurlijke wereld. Meestal krijgt een helderziende een beeld of een visioen te zien en kan dan antwoord geven op de vraag. Dit kan gaan over verleden, heden en toekomst.
Een medium is een kanaal voor de vraagsteller om contact te leggen met engelen, geesten, overledenen of andere rijken. Het medium stelt zich open voor communicatie met bovennatuurlijke werelden. En vraag die gesteld wordt kan door het medium als kanaal worden beantwoord door de bovennatuurlijke wereld. Het grote verschil tussen een medium en een paragnost is dat een medium ook contact kan maken met overleden mensen. Een medium is meestal ook een paragnost maar een paragnost niet altijd een medium.

Hoe bereid je je voor op een consult? Allereerst is het goed je vragen helder te hebben en ze op te schrijven. Dan ga je bekijken wat het beste past bij de vraag die je hebt, is dat een medium of een paragnost of wellicht een kaartlegger of een helderziende. Welke gaven zijn degene die je wilt bellen eigen en in hoeverre komt dit overeen met je vraag? Zorg dat je vraag en degene die je vraag gaat beantwoorden in overeenstemming zijn. Kies de persoon waarvan je denkt dat die het antwoord kan geven dat je zoekt. Zorg dat je fijne kleding aan hebt. Zet een glas water neer en tissues. Ga even naar het toilet en zorg dat je niet gestoord kunt worden. Zet pen en papier klaar zodat je eventueel je aantekeningen kunt maken.
Je hebt je voorbereidingen getroffen. Je vraag is helder. Je weet wie je wilt bellen en alle voorbereidingen die nodig zijn heb je getroffen. Bel dan en let op je ademhaling. Sta met twee voeten op de grond. Stel je vraag zo duidelijk mogelijk en luister zorgvuldig naar het antwoord dat de paragnost of het medium je geeft. Begrijp je het niet helemaal vraag dan door of vraag om uitleg. Denk je dat het niet klopt geef dat dan ook aan. Het is jou tijd met de paragnost en of medium. Het is jou tijd voor antwoorden. Probeer om aantekeningen te maken mits het je niet afleid van de boodschap. Als je het antwoord hebt sluit dan af en laat je niet ophouden.
Goede mediums en paragnosten zijn duidelijk en geven alleen het antwoord op de vraag. Wanneer er om informatie gevraagd wordt geef deze dan maar maak er geen ellenlange verhalen van tenzij je belt voor een luisterend oor en je je bewust bent van de kosten en de tijd. Geef dat dan ook aan. Ik bel voor een luisterend oor. Geef je behoefte duidelijk weer en zorg dat je gehoord wordt en je je begrepen voelt. Een goede voorbereiding en duidelijk zijn is het halve werk.
Mediums en paragnosten kunnen antwoord geven op allerlei vragen door het gebruik maken van hun zesde zintuig. Hun zesde zintuig is zodanig ontwikkeld dat zij allerlei zaken kunnen zien die voor u verborgen lijken. Toch kan iedereen dit zesde zintuig ontwikkelen voornamelijk door aan jezelf te werken. Dat zijn ook zaken waar mediums en paragnosten u verder mee kunnen helpen.

Geen vraag is te gek voor iemand die een goed ontwikkeld 6e zintuig heeft, zij reizen met u mee en kijken met u mee. Toch is het belangrijk om respectvol te zijn en te blijven des te beter het voelt des te meer antwoorden er zullen komen uit het consult van u en het medium of de paragnost.
Een goed medium of paragnost zal u ten alle tijden de waarheid vertellen en u niet naar de mond praten. Dit vindt niet iedereen even leuk. Toch zal het medium of de paragnost bij zijn standpunt blijven. Niemand heeft er iets aan wanneer de waarheid veranderd wordt.
Ik wens u een warm consult toe met een bevredigend antwoord op al uw vragen.

Loop je rond met een vraag of zit je in een proces en weet je niet hoe je verder moet gaan? Bel dan eens een paragnosten of medium voor advies. Een paranormaal adviseur kan aan de hand van je vraag zien wat er gebeurd en waarom het gebeurd. Vaak ligt er een diepere oorzaak achter je probleem of vraag ten grondslag en is er meer aan de hand dan jij kunt waarnemen.
Wanneer je een vraag voorlegt aan een van onze helderzienden zal hij of zij door een bovenzintuiglijke waarneming een beeld of visioen krijgen waardoor er antwoorden komen op de vraag waarmee je zit. Ook kan er contact gelegd worden met de oorsprong van het probleem door bijvoorbeeld naar de tijd te kijken waar het is ontstaan. Helderzienden hebben vaak nog meer gaven zoals helderwetendheid en of helderhorendheid. Zij krijgen antwoorden binnen uit de bovennatuurlijke wereld en weten dan dingen die zij niet konden weten. Dit komt doordat zij als een kanaal open staan voor het rijk van engelen en geesten.
Ieder mens heeft een zekere mate van paranormale gaven alleen is het bij de een beter ontwikkeld dan bij de ander. Dit heeft met bewustwording te maken. Zodra je je bewust bent dat er meer is dan je kunt zien, dan kun je er zelf ook aan werken om jezelf in deze gaven te ontwikkelen. Ook daarbij kan een helderziende je helpen.
Mediums hebben een extra gave boven de helderziendheid, heldervoelendheid, helderhorendheid en helderwetendheid of helderruikendheid van de paragnost. Zij kunnen contact maken met overledenen. Soms komen overledenen spontaan en helder door. Soms heeft dit wat extra tijd nodig. Een medium stelt zichzelf open voor de overledene om de antwoorden en of adviezen te verkrijgen. Het is goed je bewust te zijn dat het gaat om het aanheffen van een bovennatuurlijk rijk en dat overledenen soms ook van ver moeten komen. Daarom kan het contact soms net iets langer duren. Het vergt veel energie ook voor het medium. Daarom is het goed om respectvol te zijn en te blijven. Onze mediums doen het graag en goed. Maar in een respectvolle omgang ook met overledenen.

Een heler is een paranormaal begaafd persoon zoals een paragnost of een reikimaster die door middel van kosmische energie, op bovennatuurlijke wijze de levensenergie van een beller/cliënt herstelt. Dit alles gebeurd op afstand en vraagt van een beller enkel een open houding en een rustige omgeving. De heler doet beroep op het genezend vermogen van de beller en zorgt ervoor dat een geblokkeerde energiestroom weer op gang komt en normaliseert. Wat is een heling? Heling is het gebruik maken van de energie van leven of de kosmische energie door een paragnost of ander spiritueel therapeut met als doel de levensenergie te herstellen en of bijvoorbeeld een blokkade weg te halen. Bijvoorbeeld bij psychologische processen. De paragnost of heler doet beroep op het zelfhelend vermogen van de cliënt/beller.
Hoe werkt het? Er zijn velerlei manieren om tot een heling te komen. Het mooie van een heling is dat het altijd werkt op een manier zoals die goed is voor jou en dat wordt op kosmische wijze geregeld. In de bovennatuurlijke wereld weten ze precies wat er goed is voor je en hoe lang iets moet duren. Probeer om dit niet met je hoofd en je verstand te beredeneren maar om het aan te nemen en erop te vertrouwen dat het komt zoals goed voor je is. Wanneer je een heler belt dan zal de heler op een wijze zoals hem of haar ingegeven wordt aan het werk gaan. Dit kan bijvoorbeeld via visualisatieoefeningen maar ook bepaalde muziek kan hierbij van dienst zijn. Reikimasters zijn er speciaal voor opgeleid om hellingen uit te voeren en kunnen ook inwijdingen verzorgen zoals de kundalini reiki die je leert om het bij je zelf te doen.
In tijden van stress of bijvoorbeeld het verwerken van een trauma is reiki erg functioneel. Maar zoals gezegd zijn er vele werkwijzen en meestal persoonlijke manieren die door de paragnost in afstemming met zijn of haar gidsen worden gegeven. Een paar beroemde vormen van heling: De beroemdste vorm van heling is de Reconnection heling van doctor Eric Pearl uit America. De Reconnective heling is een vorm van heling die werkt door je lichaamsfrequentie, golven van energie, die informatie geeft speciaal bedoeld voor jou uit het veld van kosmische energie en licht. Deze heling is gericht op de persoon in al zijn aspecten en specifiek persoonsgebonden. Het doel is het creëren van balans.
Elke keer wanneer je een heling hebt gehad van wie of waar ook, zorg dat je daarna toegeeft aan het geen je voelt. Moet je veel drinken doe dat dan. Ben je moe, geef dan ook daar aan toe. Overgave is hierin het sleutelwoord. Hoe beter je naar je lichaam luistert na een heling des te beter het lichaam zich zal herstellen. Na een heling is het zaak even te aarden. Een kort blokje rond of een stevige wandeling het kan allebei. Ook douchen werkt prima. Wat voor jou maar het beste werkt. Het is jouw gevoel en jouw lichaam.

Spiritualiteit bekent zaken die de geest betreffen. Het is een innerlijke persoonlijke ontwikkeling van je geest door het gebruik van je bovennatuurlijke zintuigen. Er wordt mee bedoeld dat de mens een bewustzijn heeft die zijn oorsprong heeft in een goddelijke bron en in relatie staat met deze bron. Een spiritueel persoon voelt zich gedreven door God In beweging gezet door God. Een relatie via de Geest. Het gaat om het goddelijke dat zich manifesteert in de mens. Het gaat om het Zijn. Deze manier van leven gaat voorbij dualiteit, voorbij goed en fout, het gaat om verwezenlijking. Een spiritueel mens leeft vaak vanuit bewustzijn met het oogmerk om nog bewuster te worden. Men leeft vanuit bezinning. Spirituele mensen leven heel erg op hun gevoel Zij volgen hun gevoel en luisteren naar hun intuïtie. Vaak halen zijn hun antwoorden uit wat het leven hen verteld.
Het leven praat tegen je. Ken je het voorbeeld waar je je suf prakkiseert over een vraag en een antwoord verschijnt in een boek of een film. Dat is spiritualiteit ten voeten uit. Leven door en voor de geest. Spirituele mensen hebben vaak een goed ontwikkeld zesde zintuig maar zijn ook gefocust om dit zintuig meer en meer te ontwikkelen. Zij zijn zich bewust van hun proces en op zoek naar de oplossing van hun sentimentele levenspuzzel. Moderne spiritualiteit is gericht op de innerlijke mens en de verwezenlijking door de bovennatuurlijke wereld.
Mediums, paragnosten en helderzienden maken hier natuurlijk deel van uit. Paragnost is een soort overkoepelende term en mediums maken ook contact met de wereld van de overleden mensen. Helderzienden horen, wetenden en voelenden hebben open bovennatuurlijke zintuigen en leven ernaar en ermee. Zij krijgen veel en vaak boodschappen voor mensen en over mensen om hen heen. Toch zal een goed medium niet zomaar alles roepen wat hij of zij ziet en ervaart want een goed medium weet dat niet iedereen daar nog mee om kan gaan. Een medium of paragnost zal zijn advies en antwoord aanpassen aan de ontwikkeling van de andere mens en niet verder gaan dan mag. Daar wordt het medium en of paragnost in begeleid door speciale gidsen uit de bovennatuurlijke wereld. Het is erg belangrijk hier goed naar te luisteren als medium. Het universum werkt met natuurlijke kosmische wetten en daar hebben wij ons aan te houden, ook al ben je medium of paragnost.
Spirituele mensen hebben eerbied en respect voor alles dat leeft. Zij zullen u daarom een consult brengen dat respectvol is doch de waarheid bevat afgepast op uw ontwikkeling. Dat is onze taak u op een prettige manier verder te brengen op uw pad. Dat is onze specialiteit.

Topmedium, hoort deze bij de toppers.
Je leest het vaak op de spirituele mediumlijnen: bij ons werken topmediums, maar kan een spirituele mediumlijn u de garantie geven dat als u belt dan ook echt een topmedium aan de lijn krijgt? Natuurlijk kan er nooit voor een mediumconsult garantie gegeven worden op een spirituele voorspelling of deze wel uitkomt.
Tot mijn grote schrik las ik van de week op betaald google: de voorspellingen van onze topmediums komen 100% uit, niet goed geld terug garantie.
Dit soort mediumlijnen zijn natuurlijk niet betrouwbaar!! Want laten wij eerlijk zijn, een medium of noem het een topmedium is ook een mens en kan ook een keer de plank mis slaan. Niet goed, geld terug garantie is goed voor de elektronica etc, maar hoort echt niet thuis in mediumwereld.
Al belt u een topmedium voor een topconsult, is het topmedium wel afhankelijk van wat deze voelt ziet doorkrijgt op het moment van het consult.
Wat mij ook vaak vervelend in het oor klinkt, is het onzinnige gezwam van: mediums, een topmedium mag geen geld vragen voor zijn diensten, want het paranormale is een gegeven. Het zijn natuurlijk de niet ruim denkenden die dit durven te zeggen. Als een topmedium zijn diensten gratis moet verlenen, waar moet een topmedium dan van eten?
Is het niet zo dat een topvoetballer niet zomaar voetballer is geworden, maar dat het al in deze zat. En mag dit talent 100.000 euro’s en nog veel meer verdienen omdat het een voetballer is. Of de tennisser, zanger?. Iedereen heeft iets waarin hij/zij uitblinkt. Alleen de één heeft meer geluk en verdient er schandalig veel mee en de ander weer niets. Dus de niet ruim denkenden, denk eerst goed na voordat je een oordeel velt.
Op onze mediumlijn vind u betrouwbare oprechte zelfstandige topmediums!!
De enigste garantie die ik u kan geven is dat onze topmediums echt gescreend zijn en eerlijk hun werk doen!! Wat onze topmediums doorkrijgen zullen zij u ook doorgeven!!

In de afgelopen periode en tijden ervoor komen we op onze telefonische hulplijn veel vragen over de liefde tegen. In een aantal gevallen gaat het over tweelingzielen liefde. Maar wat is dat nu eigenlijk een tweelingziel? Een tweelingziel is een gedeelde ziel. Met andere woorden een man en een vrouw die samen een ziel zijn. Beiden hebben de helft van een ziel en zijn elkaars tegenpolen. Samen vormen zij een eenheid.
De aantrekkingskracht tussen tweelingzielen is magnetisch. Het is er altijd. Zij zijn verbonden zelfs al zijn ze niet in een relatie bij elkaar. Het gevoel voor de ander is zo sterk dat zelfs al is de persoon niet bij je je nog kunt voelen hoe de ander zich voelt en wat de ander aan het doen is. Dat is soms erg lastig vooral wanneer je het je niet bewust bent. Ineens is er een gevoel zonder dat je weet vanwaar het komt. Tweelingzielenliefde gaat over een individueel transformatieproces. De tweelingziel reflecteert voor jou waardoor het een moment van groei kan zijn waarmee je zomaar een stuk verder kunt komen op je individuele spirituele pad. Juist omdat het een transformatietijd is op weg naar de onvoorwaardelijke liefde kan het een uiterst moeizame en pijnlijke periode zijn. Aantrekken en afstoten, angsten leren loslaten en ombuigen van gedachtenpatronen en onjuiste aangeleerde overtuigingen zorgen voor veel verdriet pijn en moeite maar vooral uiteindelijk voor een mooie groei.
Tweelingzielen komen lang niet altijd echt samen in een incarnatie en dat is al vele levens het geval. Pas wanneer beiden hun groei voltooid hebben zullen zij werkelijk samenkomen. Dat is pijnlijk en moeilijk. Dat brengt strijd met zich mee. Vooral wanneer het ego zich ermee bemoeit en je wil laten geloven dat het echt wel nu gaat gebeuren. Het lastigst is dat de verbinding er wel is ondank dat de relatie er nog niet is. En daar gaat het nu juist om. Dat wij onvoorwaardelijk van een ander kunnen houden. Dat wij weten dat de liefde er is en dat wij verbonden zijn ondanks dat het niet in het lichaam is. Dit herinnert ons aan Thuis. Aan de verbinding met het veld van eenheid en de Bron. Heftig en moeilijk. Velen roepen dat je dan moet leren loslaten. Echter het feit dat de verbinding er eeuwig is leert ons dat je het niet kunt loslaten. Je moet leren accepteren dat de relatie er niet is maar de verbinding er eeuwig wel zal zijn. Zoals je overledenen kunt dragen in je hart zo kun je dat met je tweelingziel ook.
Gun de ander zijn of haar groei en weet dat wat er ook gebeuren mag nu en op dit moment, de verbinding er is en je toch ooit weer samen herenigd zult zijn. Soulmate liefde is er een van zielsverwantschap. Twee zielen uit dezelfde lichtfamilie. Uit hetzelfde veld incarneren en voelen ze zich verbonden met elkaar. De soulmates zullen niet zo hevig op elkaar reageren als de tweelingzielen. Toch kan dit ook een proces van aantrekken en afstoten zijn. De kans op een relatie met een soulmate is vele malen groter dan die met een tweelingziel. Samen op een transformatie pad. Of je nu een soulmate of een tweelingziel tegenkomt in beide gevallen zal je gevoel behoorlijk op de kop staan en heb je waarschijnlijk wel behoefte aan een luisterend oor of wat begrip. In die tijden staan wij met al onze consulenten voor je klaar.

Medium Regina
Beschikbaar
Medium Regina
Box: 19
Medium, healer voor ziels-gesprekken

Paragnost Thea
Beschikbaar
Paragnost Thea
Box: 22
Heldervoelend ASCENSION Coach, Pendelen, Astrologie. Krachtig SOUL-HEALER op afstand voor Mens en Dier!!

Paragnost Eva
Beschikbaar
Paragnost Eva
Box: 24
Paragnoste, mijn werk doe ik van hart tot hart. Ik heb veel ervaring al sinds mijn vroege jeugd. Ik ben spiritueel aangelegd en doe diverse soorten kaartleggingen op ieder vlak.

Cleopatra
Beschikbaar
Cleopatra
Box: 26
Ik ben helderziende, heldervoelend, kaartlegster, relatie problemen, fotoreading, pendel.

MariaLouise
Beschikbaar
MariaLouise
Box: 35
Nieuw! Heldervoelend • Intuïtief Coach • HSP • Relaties • Transformatieproces • Spirituele ontwikkeling • Psychische problemen • Angst • Stress

Medium Layla (2)
Beschikbaar
Medium Layla (2)
Box: 37
Helderwetend en voelend medium en Tarotkaartlegster ,Soulmate en relatiecoaching  ;Objektief advies en inzicht vanuit de akasha kroniek of het collectieve onderbewuste , live via de chat is ook  mogelijk;Ik  doe dit werk zo authentisch mogelijk  ,ik zeg alles wat ik zie en uw eigen vrij wil en actie is ook nog belangrijk ..

Medium Corina
Beschikbaar
Medium Corina
Box: 46
Mediumschap, helder voelende, wetende, ziende, horende waarnemingen. Al  30  jaar een eigen praktijk: Oosterse massage techniek .....

Albert
Beschikbaar
Albert
Box: 04
Top Medium Albert. Helderziend Magnetiseur en Hypnotherapeut, leraar en examiner Hypnose. Als kind heb ik mijn heldeziende gave meegekregen. Toen al kreeg ik via mijn gids, zuivere informatie door, met precieze juistheid over mensen en situaties om mij heen. Als kind denk je nog dat iedereen deze gave heeft, maar dit is zo omdat het voor  jou heel normaal is, maar in mijn pubertijd merkte ik dat dit niet zo was. Op mijn 17e kwam ik mijn leermeeester tegen, ook een helderziend magnetiseur van hem heb ik een leerschool van bijna 30 jaar mogen ontvangen in het spirituele. Heel veel lessen in o.a esoterie, magnetisme, polariteit, rebirthing, de kabala en ga zo maar door heb ik onder de knie gekregen en ben ik meester over geworden. Toch blijf ik liever de leerling en meester in 1, omdat er altijd een verder is, om je bewust van te worden. Een aantal jaar geleden ben ik me gaan interesseren voor hypnose zoals de oude wijzen in Egypte dit deden.  Nu ben ik tevens gediplomeerd Master Hypnotherapeut, met diverse specialisaties, waaronder virtual maagband, stoppen met roken,kinderhypnose, blokkades oplossen ect ,samen met de clienten de wortel van het probleem eruit halen, dus niet snoeien zoals in de meeste tuintjes gebeurt. Het tuintje van je hart... Heeft u vragen over tweelingzielen, liefde, werk/ carrière financiën, verhuizen of heeft u een andere levensvraag? Stel ze gerust ik heb vaak alleen een naam of een vraag van u nodig.  Ook benieuwd naar wat het nieuwe jaar voor u in petto heeft? U bent van harte welkom voor een jaarlegging Uw feedback omtrent de kwaliteit van het consult is erg belangrijk, ik stel het erg op prijs om uw review te mogen ontvangen omdat uw ervaring hierover helderheid geeft. Alvast bedankt.

Medium Martina
Beschikbaar
Medium Martina
Box: 55
Helderwetend-voelend-horend-ziend/invoelen op specifieke vraag op het gebied van je relatie met jezelf en je omgeving,bewußtzijnswerk

Medium Carine
Beschikbaar
Medium Carine
Box: 56
coacing oplossingsgericht relatie deskundige helder wetend

Medium Kitty
Ingesprek
Medium Kitty
Box: 06
Als ervaren Medium en Spiritueel Coach, help ik je met mijn heldervoelendheid, helderziendheid, Engelen-, Tarot- of Lenormand Kaartleggingen jóuw weg te vinden. 

Medium Margret
Ingesprek
Medium Margret
Box: 16
Gespecialiseerd in ZielsLiefde ~ Medium, Kaartlegster en Sjamaan. Tweelingzielen ~ Spiritueel en Kundalini advies, dieren, totemdieren ~ Karma. de wet van aantrekking en loslaten.. U kunt voor meerdere thema's bij mij terecht. Ik helpt u graag duidelijkheid te vinden in uw vragen. Ik ben op dinsdagavond half 9, met mn Kaarten online, bij Facebook Paragnosten Chat. Liefs margret  

Elise
Ingesprek
Elise
Box: 25
Medium, paragnoste, helderwetend, helderhorend en heldervoelend, healer en foto lezen.

Lies
Ingesprek
Lies
Box: 39
Welkom, heldervoelend, wetend medium: transformaties, relaties > gelijk waardigheid en bron her-inneringen, de weg naar binnen.

Marya
Offline
Marya
Box: 02
Helderwetend en heldervoelend, sterk in tijdsaanduiding, liefde, tweelingzielen, healer, financieel, zakelijk. Usui Reiki Master en Kundalini Master.  

Evees
Offline
Evees
Box: 03
Medium, Helderwetend, Ingevingen, Kaartleggingen Belconsulten, emailconsulten

Medium Margje
Offline
Medium Margje
Box: 05
Sterk helderziend medium.  Nuchter , eerlijk en direct. Contact met overleden dierbaren. Alle levensvragen  zijn welkom.

Medium Laura
Offline
Medium Laura
Box: 07
Medium, Ik leg al meer dan 40 jaar de tarotkaarten en toen ik in de jaren tachtig ging magnetiseren specialiseerde ik mij vervolgens ook in Reiki.

Medium Désiree
Offline
Medium Désiree
Box: 09
Top Medium, Kattenfluisteraar, Paragnost, HSP, zielsliefde, zielsverwanten, Soulmate, Tweelingzielen, relatievragen, business, mindset, overige levensvragen

Medium Arlette
Offline
Medium Arlette
Box: 10
Spiritueel Coach, HSP Coach, met jarenlange ervaring. Door goed te luisteren en in te voelen, geef ik je graag inzicht en advies op al je levensvragen. 

Medium Betty
Offline
Medium Betty
Box: 11
Energetische coaching, dating en liefdes advies, zzp consult, spiritual counseling. 

Oryn
Offline
Oryn
Box: 12
Ik ben geboren met een bijzondere gave, waar ik zeer dankbaar voor ben, ik kan u bijstaan in AL uw vraagstukken. Mijn gaven zijn; helderhorend, helderwetend en helderziend. Via mijn energie kom ik volledig in contact met uw energie en de mensen om u heen. Dit noemt men channelen. Met mijn pendel en kaarten kan ik u helpen bij het vinden van juiste antwoorden.

Medium Olivia
Offline
Medium Olivia
Box: 13
   Helderwetend & intuitief Medium narcisme & trauma expert (o.a.Toxische relaties) Coach en kaartlegster(Lenormand) zuiver antwoord

Medium Maria
Offline
Medium Maria
Box: 14
Medium, Heldenvoelend, helderziend, helderhorend. Geeft inzicht in zaken, relatie en al dat je bezig houd,op afstand  blokkades  weg halen  foto lezen. eigen praktijk massage. 

Medium Daniël
Offline
Medium Daniël
Box: 15
hoogsensitief medium , Helder ziend/voelend/wetend Orakel kaarten, Verbinding aardengelen  (Tweeling) Zielen relaties Narcistische relaties. Jezelf terug in balans krijgen. Geen vraag is mij te gek, Ik kan met een aantal woorden invoelen in je situatie, en samen met je kijken waar je kracht ligt en inzichten verschaffen.  Begeleiding om in je eigen kracht te komen en blijven. Luisterend oor 

Valantino
Offline
Valantino
Box: 17
Heldervoelend, Pranic Healer, Crystal Healer, Psychotherapie, Coach, Spiritual Response Therapie (SRT), Pendelaar, Tarotist, Lenormand, Vedische Astrologie.

Leontine
Offline
Leontine
Box: 18
Alle vragen zijn belangrijk, helderziend en helderwetend medium, contact met overledenen,vragen over magie, kaarsenmagie, tweelingzielen

Anita
Offline
Anita
Box: 20
Ik ben helderziend en nummeroloog leg contact met overledenen. Ook lenormandkaartlegging

Paragnost Shanti
Offline
Paragnost Shanti
Box: 21
Tweelingzielen, relaties, narcisme, rouw, burn-out, traumaverwerking, zakelijk, HSP 

Paragnost Marie
Offline
Paragnost Marie
Box: 23
Ik ben Marie ben helder voelend en helderhorend en door contact met mijn gidsen krijg ik al een beeld en dingen door van een bepaalde situatie, heb een heel sterke intuïtie.  Ik doe ook per maandlegging en jaarlegging 2024. Ik kan voor je pendelen, invoelen,Lenormand- Engelen- en inzichtkaarten voor je leggen. Ook voor verleden - heden en toekomst. Heb een luisterend oor en samen komen we er wel uit.

Waarzegster Marion
Offline
Waarzegster Marion
Box: 29
 Medium/paragnost. Omdat ik geboren ben met een bijzondere gave, kan ik u duidelijk bijstaan in uw vraagstukken ......

Katja Charlotte
Offline
Katja Charlotte
Box: 31
Medium/helderziend/coach. Graag help ik jou helderheid te scheppen via gidsen, en levenservaring. Volg je hart

Medium Angie
Offline
Medium Angie
Box: 32
Angie: Heldervoelend, wetend en ziend topmedium en kaartlegster. Specialisatie alle vragen over de liefde, tweelingzielen en hoe meer geld te creëren. Indien gewenst blokkade healing voor liefde en geld op afstand mogelijk.

Linda
Offline
Linda
Box: 33
  Als spiritueel Coach begeleid ik jou graag met al je vragen op jouw levenspad. Liefde, werk, narcisme, tweelingzielen of een luisterend oor. Ben jij op zoek naar meer positieve motivatie?  Dan ben jij bij mij op de juiste plek.  Na een gesprek met mij heb jij meer inzichten en tools gekregen zodat jij weer met een frisse blik door het leven kan!

Christel
Offline
Christel
Box: 34
Heldervoelend en helderziend medium en relatiecoach.                          Ik help jou met antwoorden en inzichten geven op je vragen, zodat je weer vol vertrouwen verder kunt! Relaties, liefde, persoonlijke ontwikkeling, werk ....    

Spiritueel coach Sky
Offline
Spiritueel coach Sky
Box: 36
Ik ben gespecialiseerd: Narcistische relaties, Zielsconnecties, Transformatieprocessen, Persoonlijke blokkades, Kaartleggen, Pendelen

Martina
Offline
Martina
Box: 40
Engelenmedium, paragnost, lichtgever, coach, kaartlegging, pendel en contact met overledenen.

Anne Marie
Offline
Anne Marie
Box: 41
Zeer ervaren parapsychologe en gespecialiseerd in counseling en coaching

Medium Amy
Offline
Medium Amy
Box: 42
'To the point'  Helderwetend-heldervoelend.  Eerlijk en oprecht consult. Healing op afstand.

Medium Rosali
Offline
Medium Rosali
Box: 43
Foto Racool.com Ik ben een verbinder. Mijn gidsen ( waaronder Rosali ) zoeken contact met die van u om zo zuiver antwoord te kunnen geven op uw vragen.

Medium Diana
Offline
Medium Diana
Box: 50
Hallo lieve mensen  Ik ben Diana geboren met velen gaven ik ben medium paragnoste en kaartlegster sta ook in contact met mijn gidsen

Spiritueel Coach Clarisa
Offline
Spiritueel Coach Clarisa
Box: 53
Medium, Liefdes&Relatieproblemen. Persoonlijke blokkades oplossen. Persoonlijke groei. Helderziend- en wetend. Lenormandkaarten. Vragen pendelen. Stress. Burn out.

Medium Jeanette
Offline
Medium Jeanette
Box: 58
Gespecialiseerd in relaties en complexe situaties. Erkend Medium. Bekend van TV. Eerlijk en direct.

Paragnost Marco
Offline
Paragnost Marco
Box: 61
Ik ben een helder wetend en voelend paragnost medium. Spiritueel coach. Narcisme, Blokkades, Angst en stress, psychische problemen. Afstemmen op deze tijd    

Medium Bhartie
Offline
Medium Bhartie
Box: 62
Alles over liefde en relatievragen.  Ook andere vragen zijn welkom. 

Paragnost Martie
Offline
Paragnost Martie
Box: 67
Ik ben Martie paragnost, trance medium en sjamaan heldervoelend en helderziend,  en helderwetend maak ook contact met overledenen lees foto's,en doe reading kaartlegging en coaching en werk zeker met de gitse boven en mijn eigen gidsen

Klanten Service Box
Offline
Klanten Service Box
Box: 70
Candy chocolate lollipop sesame snaps marshmallow sesame snaps macaroon oat cake lollipop. Jelly-o shortbread jelly-o icing liquorice pudding chocolate bar sugar plum chocolate. Pie oat cake cupcake candy biscuit.

Paragnost Lis
Offline
Paragnost Lis
Box: 52
''Mijn naam is Lis, ik ben een helder ziend, helder wetend, Paragnost/ Reiki Seichem Master., kaartlegster